Botezul – Mirungerea – Euharistia Porțile intrării în Împărăția lui Dumnezeu

Mic îndrumar catehetic | Pagina 4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Quiz

Botezul. Care este rolul nașului?

  • Deoarece creștinii, din cele mai vechi timpuri, au dorit ca, de la cea mai fragedă vârstă, copiii lor să nu se lipsească de toate darurile Duhului Sfânt, i-au botezat pe aceștia încă din pruncie.
  • Pentru că un prunc nu-și poate declara dorința de a se uni cu Hristos, a apărut nevoia unui creștin adult care să-și asume pentru el/ea toate aceste acte de credință, absolut necesare (care nu sunt un gest formal, ci unul asumat!).
  • Rolul nașului de botez nu se rezumă doar la rostirea lepădărilor de diavol și a mărturisirii credinței în Hristos (Crezul), ci și la grija ulterioară ca pruncul botezat să crească în Biserică (în primii ani, prin participarea regulată la Dumnezeiasca Liturghie, la care se adaugă, când acesta crește, și transmiterea valorilor/principiilor creștine), sporind în unirea cu Dumnezeu.