Botezul – Mirungerea – Euharistia Porțile intrării în Împărăția lui Dumnezeu

Mic îndrumar catehetic | Pagina 7

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Quiz

Botezul. Simbolistică (Sf. Chiril al Ierusalimului)

  • Când am intrat în scăldătoarea Sfântului Botez, ne-am dezbrăcat de haine și de omul cel vechi (dimpreună cu faptele lui), urmând modelul lui Hristos, Care gol a fost răstignit pe cruce, dezbrăcându-se de domnia și stăpânia Sa.
  • Prin untdelemnul sfințit am ajuns părtași Măslinului celui bun, Iisus Hristos. Untdelemnul sfințit era simbolul participării la ungerea lui Hristos, punând pe fugă orice urmă a lucrării celei potrivnice, arzând urmele păcatelor și înfricoșând puterile nevăzute ale diavolului.
  • Botezul dă harul înfierii, nu numai iertarea păcatelor (ca botezul pocăinței al lui Ioan). Puternic este Dumnezeu, Care ne înfățișează ca pe niște înviați din morți, dându-ne putere să umblăm întru înnoirea vieții!
  • Cufundarea de trei ori în apă și scoaterea tot de trei ori arată în chip simbolic îngroparea cea de trei zile a lui Hristos. Prin întâia scoatere din apă este arătată prima zi a lui Hristos în inima pământului, iar prin cufundarea în apă noaptea. Într-un singur timp s-au săvârșit moartea (a omului vechi, părăsirea de patimi) și nașterea (omului nou), care se face cu scoaterea din apă. Noi n-am murit cu adevărat, nici n-am fost îngropați, nici n-am fost răstigniți. Imitarea este chipul acelora, asemănarea morții și patimilor, iar mântuirea este adevărată, reală. Poate fi astfel observată marea iubire a lui Dumnezeu față de noi, făcându-ne părtași mântuirii fără să suferim.