Botezul – Mirungerea – Euharistia Porțile intrării în Împărăția lui Dumnezeu

Mic îndrumar catehetic | Pagina 15

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Quiz

Crezul. Mărturisirea credinței

Trebuie știut pe de rost de către nași!

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină; Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut; Cel de-o-ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri, și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit, și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a înălțat la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul, de-viață-Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică.

Mărturisesc Un Botez spre iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin.