Gând prietenesc celor care doresc să se spovedească doar în Post

„Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 11, 28) – acestea sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos pe care ni le adresează fiecăruia dintre noi: de la mic la mare, indiferent de statutul fiecăruia.

Mare bucurie are un preot când îl caută cineva şi spune „Părinte, aş dori să mă spovedesc…” – doar prin Taina Spovedaniei se pot dezlega păcatele, iar în Taina Spovedaniei primim cuvânt de la Dumnezeu prin părintele duhovnic. 

S-a format un soi de obicei ca unele persoane să se spovedească doar în cele patru posturi de peste an, sau doar în Postul Paştelui şi în Postul Naşterii Domnului.

Pe cei care cred că este nevoie să se spovedească doar în aceste 4 posturi, îi întreb cu drag: ‘în afara posturilor nu se fac păcate?’ sau ‘oare nu avem nevoie de Dumnezeu tot timpul?’

El ne spune cu atât de mult drag „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” – şi cu toate acestea uneori alegem grijile vieţii înaintea celor duhovniceşti. Alegem să postim ‘prima şi ultima săptămână’ în locul bucuriei unui post de 40 de zile care să ne pregătească pentru întâlnirea cu Hristos Domnul cel Înviat din morţi.

Amânăm spovedania pe ‘ultima săptămâna’, dar de fapt păcate facem zilnic. Ne împărtăşim atât de rar şi totuşi Domnul Iisus Hristos ne spune „Cel ce mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă veşnică”.

Să mergem aşadar şi să ne spovedim ori de câte ori ne doar sufletul. Să ne rugăm şi să cerem ajutor de la Dumnezeu în toată vremea şi nu doar în posturi – „Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide” (Matei 7, 8).

Maran atha! (Domnul vine!) – 1 Corinteni, 16, 22.

Cu gânduri bune,

Parintele Ioan.