Preocuparea cea dintâi a creștinilor

“Pentru noi, creștinii, preocuparea cea dintâi este cum să trăim fără de păcat în această lume atunci când suntem bombardați neîncetat cu imagini și impresii necurate.

Și am văzut că aceasta este cu putință, având pilda lui Lot care, trăind în Sodoma, nu a fost totuși vătămat de murdăria vieții de colo.

Când avem atenția îndreptată cu rugăciune spre inimă, încetul cu încetul ne gătim în ea un loc luminos, care ne va atrage necontenit duhul acolo. Vom dobândi, de asemenea, un ‘simț’, și cu ajutorul acestui simț vom ști care gând vine de la Dumnezeu și care vine de la vrăjmașul. Dacă ne-am creat acest loc luminos în inima noastră prin lucrarea tainică a pocăinței noastre, mintea ne va fi necontenit atrasă acolo și tot gândul străin va rămâne afară, neputând să ne rănească mintea sau inima, și deși noi vom vedea totul, nu vom fi robiți de nimic.”

Extras din cartea ‘Răscumpărând Vremea’, pagina 41, Arhimandrit Zaharia Zaharou, editura Renașterea.