Botezul – Mirungerea – Euharistia Porțile intrării în Împărăția lui Dumnezeu

Mic îndrumar catehetic | Pagina 12

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Quiz

Euharistia. Ce este?

  • În practica Bisericii, după săvârșirea Tainei Botezului și a Mirungerii, cel nou-botezat este imediat împărtășit cu însuși Dumnezeiescul Trup și Sânge al lui Hristos – Taina Euharistiei. Dacă prin Botez și Mirungere ne-am făcut părtași morții și învierii lui Hristos, precum și darurilor Sale, prin Euharistie Îl dobândim chiar pe Hristos cel Înviat.
  • Euharistia este:
  • Împărtășire tainică și reală cu Hristos, Viața dumnezeiască și veșnică;
  • Mărturie văzută a unității în Hristos și a unirii cu Hristos, Dumnezeu-Omul, și cu Biserica Sa.
  • Euharistia (însoțită ulterior de Spovedanie), spre deosebire de Botez, se repetă cât mai des, asemenea unei transfuzii de sânge, pentru a înstăpâni pe veci în noi pe Dumnezeu. Astfel ne putem face necontenit părtași harului dumnezeiesc.