Botezul – Mirungerea – Euharistia Porțile intrării în Împărăția lui Dumnezeu

Mic îndrumar catehetic | Pagina 11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Quiz

Mirungerea. Lectură suplimentară

  • „Iar Cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi, în Hristos, și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a și pecetluit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimile noastre” (II Cor. 1, 21-22).
  • „Ceea ce însă Sfântul Mir împărtășește tuturor creștinilor dintotdeauna și din orice loc sunt darurile cele atât de folositoare sufletelor: darul evlaviei și al rugăciunii, al dragostei și al înțelepciunii, precum și altele” (Sfântul Nicolae Kavasila, Despre viața în Hristos).