Botezul – Mirungerea – Euharistia Porțile intrării în Împărăția lui Dumnezeu

Mic îndrumar catehetic | Pagina 13

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Quiz

Euharistia. Lectură suplimentară

  • „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el, și are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In 6, 53-56).
  • „Suntem deplin încredințați că ne împărtășim cu trupul și cu sângele lui Hristos. Astfel ajungem și purtători de Hristos, pentru că trupul și sângele Lui se împărtășesc mădularelor noastre. Astfel, după cuvintele fericitului [Apostol] Petru, ajungem părtași firii dumnezeiești” (Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze).